THAICULTURES.COM
วิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์ (Fine Art) คือศิลปะที่มุ่งเน้นด้านสุนทรียภาพหรือความงามเป็นหลัก มักถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ อุดมการณ์ และความเป็นตัวตนของศิลปิน ซึ่งแตกต่างจากศิลปะประยุกต์ ที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เช่น เครื่องปั้นดินเผาหรืองานโลหะต่าง ๆ

ความเป็นมาของวิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์ทำให้เรารู้จักวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย การสร้างงานศิลปะนั้นไม่เพียงแค่เป็นการแสดงความงดงาม แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและเปลี่ยนแปลงของสังคม

 • ศิลปะในยุคโบราณ

การสร้างงานศิลปะในยุคโบราณ มนุษย์ได้มีการใช้สัญลักษณ์และภาพวาด เพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาและสังคม ภาพและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ เป็นตัวแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนในช่วงเวลานั้น

 • วิจิตรศิลป์ในยุคกลาง

ในยุคกลาง การสร้างงานศิลปะเริ่มเน้นความสมจริงและรายละเอียดมากขึ้น การใช้เทคนิคและเทคโนโลยีในการสร้างศิลปะเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การใช้แสงและเงาในภาพวาด เพื่อสร้างความลึกลับและเครื่องหมายต่างๆ

 • วิจิตรศิลป์ในยุคสมัยใหม่

ในยุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีและสื่อใหม่ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานศิลปะ ภาพถ่ายเป็นตัวสื่อสารที่สำคัญในการแสดงอารมณ์และความคิดของศิลปิน นอกจากนี้เทคโนโลยีในการพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร

การแบ่งประเภทของ วิจิตรศิลป์

วิจิตรศิลป์มีอะไรบ้าง หรือวิจิตรศิลป์มีกี่ประเภท สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรม
 • สถาปัตยกรรม
 • วรรณกรรม
 • ดนตรีและนาฏศิลป์

ศิลปินวิจิตรศิลป์ และผลงานที่มีชื่อเสียง

ภาพโมนาลิซา
โดย เลโอนาร์โด ดา วินชี
ที่มา: https://th.wikipedia.org/
รูปปั้นเดวิด
โดย มีเกลันเจโล
ที่มา: https://th.wikipedia.org/
ภาพดอกทานตะวัน (Sunflowers)
โดย ฟินเซนต์ ฟัน โคค
ที่มา: https://th.wikipedia.org/
 • เลโอนาร์โด ดา วินชี (1452-1519) ศิลปินและนักประดิษฐ์ชาวอิตาลี ดา วินชีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา และเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ได้แก่ ภาพโมนาลิซา และภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้าย
 • มีเกลันเจโล หรือไมเคิลแองเจโล (1475-1564) ศิลปิน สถาปนิก และประติมากรชาวอิตาลี ไมเคิลแองเจโลเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ได้แก่ ภาพเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน และรูปปั้นเดวิด
 • ฟรันซิสโก โกยา (1746-1828) จิตรกรชาวสเปน โกยาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของยุคโรแมนติก ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ได้แก่ ภาพวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1808 และภาพลามาฆาเดสนูดา
 • ฟินเซนต์ ฟัน โคค หรือวินเซนต์ แวน โก๊ะ (1853-1890) จิตรกรชาวดัตช์ แวน โก๊ะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของยุคอิมเพรสชันนิสต์ ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ได้แก่ ภาพดอกทานตะวัน และภาพราตรีประดับดาว

ศิลปินวิจิตรศิลป์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศิลปินวิจิตรศิลป์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผลงานของพวกเขาได้สร้างอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังมากมาย และยังคงเป็นที่ชื่นชมจากผู้คนทั่วโลกในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ที่สำคัญ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
ที่มาภาพ: https://th.wikipedia.org/
พิพิธภัณฑ์วาติกัน ประเทศอิตาลี
ที่มาภาพ: https://th.wikipedia.org/
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
 • พิพิธภัณฑ์วาติกัน ประเทศอิตาลี
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พิพิธภัณฑ์บริติช ประเทศอังกฤษ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน ประเทศจีน

สรุป
วิจิตรศิลป์คืออะไร วิจิตรศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของมนุษยชาติ สามารถช่วยผู้คนในการผ่อนคลายความเครียด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งยังช่วยผู้คนในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วย